Cséfalvay
András Cséfalvay

works words music

Cséfalvay Cséfalvay Cséfalvay
Performances 2012-2014

LIE - performance evening, 15th April 2013 
a viewers recollection of the perfromance night. 

performance/ Holy grail with Superman position

Hrdinovia začínajú byt unavený až vtedy, keď dokončili
svoje poslanie. Poslania sú väčšmi dokončené pred tým
než hrdinovi dojdú sily.
Stále rozmýšalm či som hrdina. Nie som si vôbec istý, aj keď
tušim, lebo mi sily dochádzajú. Ale ako vidím, aj ostatným.
Nehovorím to so smútkom, a že lepší svet už nebude, len s
úctou.
/
The heros begin to become tired when they have finished their errand.
The errand is usually finished before the hero begins to lose his strength.
I am thinking whether I am a hero. I am not sure at all, though I suspect an answer,
because I am becoming tired. But as I see, others too. 
I am not saying this with sadness, and that there will not be a better world,
just with respect.


When will this WAR end? Performance evening - 26th September 2013
performance/ Of two stones

AQB Open Studios 22th September 2013
performance/ Line

Facing the Truth performance event
2nd September 2013
performance/ Line

First of the Last Days, performnace night
29th November 2012
performance/ Refridgerandum ad Infinitum

Con-Action, performnace night
11th February 2013
performance/ EveningSong (3)

LIE and the Performative Budapest All-Stars
15th April 2013
performance/ Holy grail with Superman position